Naše certifikace

ISO 9001

ASM

Jsme držitelé certifikace
EN ISO 9001:2008.

Společnost sopat cz, s.r.o. vznikla v roce 2000, jako firma zabývající se střešními izolacemi u veškerých typů střech v oblasti celé České republiky, především na území Moravy. Vznik společnosti iniciovali v té době již dostatečně fundovaní pracovníci v oboru střech a střešních systémů.

Firma sídlí v Sobáčově u Litovle; je registrována v obchodním rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 22376 ze dne 9. května 2000 a je kryta pojistnou smlouvou u ČPP do výše 20.000.000 Kč.

 

IČ: 25857282

DIČ:CZ25857282

 


V současnosti společnost disponuje cca 20-ti zaměstnanci, s potřebnou odbornou zdatností z oboru: izolatér, klempíř, hromosvodový technik, tesař, pokrývač, natěrač. Pracovníci jsou každoročně odborně proškoleni v daném oboru. Zúčastňují se školení a seminářů, které pořádají ať již firmy dodávající na tuzemský trh výrobky či systémy a nebo soudní znalci, poradci a odborníci ve stavebnictví či střešních systémech. Dlouholetá zkušenost vlastních pracovníků, přispívá k rozvoji společnosti, ke kvalitě vlastní provedené práce a ke spokojenosti zákazníka.

V posledních letech se naše firma stala renomovaným odborníkem v oboru opravy plochých střech a získala tak řadu spokojených a stálých zákazníků. Naši pracovníci managementu certifikačním řízením, které vedlo k vybudování systému jakosti odpovídajícímu požadovaným normám. Na základě úspěšného řízení byla společnosti přidělena certifikace (CSN) EN ISO 9001 : 2008  společností ASMcert č. 3207, služby v oboru střech a izolací. Celá společnost si vybudovala pozici důležitého zákazníka s dodavateli materiálů a získala tak výhodné cenové podmínky, které se odrážejí v celé oblasti poskytovaných služeb, a tyto se následně promítají do celkové ceny zakázek.