Naše certifikace

ISO 9001

ASM

Jsme držitelé certifikace
EN ISO 9001:2008.

 • poskytujeme technické poradenství
 • navrhujeme technická řešení plochých střech
 • navrhujeme nejvhodnější technologie
 • navrhujeme střešní systémy včetně tepelných izolací
 • zpracováváme bezplatné nabídky dle projektu
 • zpracováváme bezplatné nabídky na sanace střech
 • provádíme sanace plochých střech všech střešních systémů
 • provádíme výstavby nových plochých střech
 • provádíme montáž klempířských prvků
 • provádíme opravy a revize hromosvodových soustav

Hydroizolace ploché střechy

Plochá střecha a konstrukce ploché střechy musí být navržena tak, aby po dobu své životnosti byla schopna odolávat vnějším vlivům, které na ni působí (déšť, sníh, kroupy, ozón, UV-zářením a vítr). Vodotěsnost střešního pláště ploché střechy je nejdůležitější vlastností ploché střechy. Nejčastěji používanými hydroizolačními systémy plochých střech jsou asfaltové pásy a PVC folie.

Naše firma realizuje všechny typy plochých střech:

 • jednotlášťová střecha s klasickým pořadím vrstev - jedná se o nejběžnější typ plochých střech
 • jednoplášťová střecha kombinovaná - tepelná izolace je úmístěná pod i nad hlavní hydroizolační vyrstvou použití například u teras - střecha musí být stabilizována přitížením například dlažbou na terče, nebo kamenivem
 • střecha dvouplášťová kdy je ve skladbě střechy provětrávaná vzduchová mezera 
 • zelená střecha, neboli také střecha s intenzivní nebo extenzivní zelení, kde je hlavní hydroizolační střecha skryta pod substrátem a ozeleněním 
 • střecha s inverzní skladbou, kde je tepelná izolace umístěna nad hlavní hydroizolací - použití například u teras - střecha musí být stabilizována přitížením například dlažbou na terče, nebo kamenivem

Provádíme rekonstrukce, realizace a opravy střech všech typů stavebních objektů:

 

 • bytových a panelových domů
 • budov občanské vybavenosti
 • administrativních budov
 • výrobních a skladovacích hal
 • průmyslových budov
 • zemědělských staveb

Zateplení střechy

V současnosti se s cílem snížení tepelných ztrát a šetření finančních prostředků potřebných na vytápění nebo chlazení daného objektu stále častěji přistupuje k zateplování jednotlivých stavebních konstrukcí. Na celkové energetické bilanci stavby se ve velké míře podílejí i konstrukce šikmých a plochých střech.

Mnoho střešních plášťů však nesplňuje tepelně izolační požadavky, protože jejich správnou funkci narušily chyby způsobené v určité fázi návrhu, přípravy nebo aplikace. Zanedbání byť jen drobné chyby může časem přerůst až do poruchy způsobující havarijní stav konstrukce

 

 

Izolace spodních staveb

Izolace spodních staveb je nedílnou součástí každé stavby a po provedení je zpravidla nepřístupná. Rizika hydroizolačního neúspěchu jsou vysoká, a proto je třeba návrhu a provedení ochrany spodní stavby věnovat maximální pečlivost. Kritéria výběru systému hydroizolační ochrany jsou spolehlivost, hydroizolační bezpečnost a trvanlivost. Hydroizolační systém spodní stavby objektu zpravidla chrání objekt (stavební konstrukce, vnitřní prostředí objektu) proti vlivům okolního prostředí. Zemní vlhkost, tlaková voda, bludné proudy, chemicky znečištěné horninové a půdní prostředí v okolí objektu, zatížení radonem atd., to vše jsou příčiny, proč se provádí izolace spodních staveb

 

Klempířské práce

Provádíme veškeré práce spjaté se střechou - montáž svodů a okapů, oplechování podokenních říms a parapetů, oplechování komínů, střešních výlezů, teras a balkónů, dále všech prvků, které se střechou souvisí.

 

Hromosvody